Wie werken er?
De basis van ons team bestaat uit mensen die een indicatie voor dagbesteding hebben, omdat zij (tijdelijk) een lagere werkdruk of extra ondersteuning nodig hebben als het gaat om werk.

Dit kan om allerlei verschillende redenen zijn.
Zo werken er bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, psychische problemen, sociale kwetsbaarheid en hersenbeschadiging. Ook het leer- en werkniveau verschilt sterk.
Voor iedere medewerker wordt er gezocht naar werkzaamheden die bij hem/haar passen, waarbij aandacht is voor ieders persoonlijk talenten, wensen en grenzen. Op die manier komt iedereen ten volste tot zijn recht binnen het team.

Ondanks de verschillen is er een gezellige sfeer waarin iedereen wordt geaccepteerd. We zijn er tenslotte allemaal om kinderen van minima te ondersteunen, en iedereen draagt daar zijn eigen steentje aan bij.


Vrijwilligers
Op de werkplek lopen ook een aantal vaste vrijwilligers rond.
Dit zijn vaak mensen die in het kader van re-integratie of de participatiewet ons team ondersteunen.
Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij werkzaamheden die (nog) niet door medewerkers met indicatie worden opgepakt of ze helpen door wat extra hard te werken als er iets moet gebeuren waar wel werkdruk op zit.


Begeleiding

De begeleiding bestaat uit de drie ondernemers van Dagbesteding Pyriet, Sjoukje, Aukje en Marije. Voor de dagelijkse begeleiding worden zij ondersteunt door begeleider Gretha. Daarnaast is er een orthopedagoog betrokken waar het team een beroep op kan doen wanneer er extra kundigheid nodig is.
Samen hebben we een brede professionele achtergrond in de ondersteuning van diverse doelgroepen.

Sjoukje is de vaste werkbegeleider. Zij werkt fulltime en houdt zich o.a. bezig met de dagelijkse begeleiding, het opstellen van een persoonlijk plan samen met de medewerkers en het organiseren van activiteiten. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de rest van het team.

Gretha werkt op vaste momenten in de week naast Sjoukje en neemt een deel van de dagelijkse begeleiding op zich.

Aukje en Marije werken af en toe mee tijdens de werkdagen, maar houden zich voornamelijk achter de schermen bezig met allerhande zaken. Beide ondersteunen zij, naast het werk bij dagbesteding Pyriet, kinderen en jongeren vanuit een gezinshuis.